Reklamacje i zwroty

Obowiązują od 25.12.2014r.

REKLAMACJE

Opis procedury reklamacyjnej;
przepisy: przede wszystkim Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

I. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem mailowym, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, numer zamówienia
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

ZWROTY

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:
przepisy: Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

I. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail lub w formie pisemnej. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….
Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer zamówienia……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .
Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

II. Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru. Sprzedający zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący, a jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, to sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

III. Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który
został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie
sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu
umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od
wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej
naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania
konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub
konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu
samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub
kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Obowiązują do 24.12.2014r.

Zwroty

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", kupujący może zrezygnować z towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
2. Skorzystanie z tego prawa jest możliwe, tyko wtedy, gdy towar nie był używany, nie został w żaden sposób uszkodzony.Towar powinien byc w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu fabrycznym. Do zwracanego towaru powinna być dołączona faktura/paragon i gwarancja.
3. Przesyłka w ramach zwrotów jest sprawdzana na okolicznośc pkt.2 w obecności kuriera i pracownika naszej firmy,następnie spisywany jest protokół odbioru zwrotu towaru.
4. W przypadku, gdy kupujący zwróci towar, który nie spełnia wymagań opisanych w pkt.2, będziemy zmuszeni odesłać go na koszt kupującego.
5. Towar należy odesłc na adres: FHU ALTUS Tools, 97-500 Radomsko, ul. Dembowskiego 20 A
z dopiskiem ZWROT.
6. Przed wysyłką towaru należy skontaktowac się z nami, ponieważ przesyłka nie zostanie przez nas odebrana.
7. Wysłane do nas przesyłki za pobraniem nie będą odbierane.

Reklamacje

1. Jeżeli towar, który otrzyma kupujący ma naruszone opakowanie, jest niekompletny lub uszkodzony przez przewoźnika, należy wypełnic protokół szkody, który posiada kurier - koniecznie w obecności kuriera. Protokół szkody musi obowiązkowo zawierac min. opis opakowania, czy opakowanie zewnętrzne przesyłki jest uszkodzone, czy są znaki ostrzegawcze (np. "nie rzucac", "góra-dół"), jakie jest zabezpieczenie towaru wewnątrz opakowania i w jakim jest stanie, rodzaj i rozmiar szkody.
2. Jeżeli przesyłka ma nienaruszone opakowanie zewnętrzne, kupujący ma prawo również w obecności kuriera sprawdzić jej zawartość. Jeżeli po rozpakowaniu okaże się, że towar jest uszkodzony, należy również spisać protokół szkody (patrz.pkt.1).
3. Protokół należy wypełnic ze szczególną starannością, a gdy wypełnia go kurier należy przed podpisaniem dokładnie protokół przeczytac.
4. Uszkodzenia towaru nie spisane w obecności kuriera i stwierdzone po odjeździe kuriera nie będą rozpatrywane i nie mają prawa do roszczeń z tytułu reklamacji.
5. Reklamacje uszkodzonego produktu kupujący zobowiązany jest zgłosic w terminie do 7 dni od chwili odbioru przesyłki. Spisany protokół wraz z pismem reklamacyjnym należy przesłać na adres naszego sklepu wraz z dowodem zakupu i gwarancją.
6. Towar należy odesłc na adres: FHU ALTUS Tools, 97-500 Radomsko, ul. Dembowskiego 20 A
z dopiskiem REKLAMACJA. Przed wysyłką towaru należy skontaktowac się z nami, ponieważ przesyłka nie zostanie przez nas odebrana.
7. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji jest możliwa tylko w przypadku spełnienia powyższych warunków.
8. Wysyłane do nas przesyłki za pobraniem nie będą odbierane.

Wysyłka

 

Formy płatności

Przelew bankowy na konto:

PKO Bank Polski

84 1020 3958 0000 9302 0227 7465

 

Płacę z PayU

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl