Regulamin

REGULAMIN obowiązujący od 25.12.2014r.

Sprzedaż prowadzi ALTUS Tools Kacper Stabryła NIP: 7722406488 REGON: 362287099 , klienci mogą się kontaktować pod adresem FIRMA ALTUS Tools 97-500 Radomsko Dembowskiego 20a oraz adresem mailowym biuro@altustools.pl oraz numerami telefonów: 446821920, 605070162

1. Oświadczamy, że wszystkie produkty sprzedawane przez ALTUS Tools są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Opłaty za przesyłkę znajdują się na stronie każdego towaru i są widoczne przed zakupem każdego towaru.

3. Towar najczęściej wysyłamy w ciągu 24-48 godz. od potwierdzenia zakupu lub zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie bankowym. Informacje o czasie wysyłki podane są przy każdym produkcie. Wysyłka może ulec opóźnieniu z przyczyn od nas niezależnych, o takim przypadku informujemy e-mailem.

4. Sprzedawca w przypadku braku towaru lub z innego powodu niezależnego od sprzedawcy ma prawo anulować zamówienie i powiadomić o tym klienta w przeciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia.

5. W razie opóźnienia sprzedawcy kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

6. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail wiadomość o kolejnych etapach realizacji zamówienia. Dodatkowo może zdarzyć się również, że zadzwonimy do Państwa ustalając szczegóły realizacji zamówienia.

7. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a ALTUS Tools ma charakter terminowy i obowiązuje przez okres realizacji zamówienia.

8. Przed wysyłką towaru do naszej firmy w ramach zwrotu, reklamacji, gwarancji należy koniecznie poinformowac nas e-mailem. Brak powyższej informacji skutkuje nie odebraniem przez nas przesyłki.

9. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT 23% -są cenami brutto.

10. Do każdego zakupu dołączamy paragon, a na życzenie klienta fakturę VAT.

11. Nie świadczymy usług za granicę, nie dokonujemy transakcji zagranicznych, Zamówienia i wysyłki realizowane są tylko na terenie Polski.

12. Opis procedury reklamacyjnej;
przepisy: przede wszystkim  Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem mailowym, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
        imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, numer zamówienia
        datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
        przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
        wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji
Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty
tradycyjnej.

13. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:
przepisy: Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania
jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail lub w formie pisemnej. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego
poniżej.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….
Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer zamówienia……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .
Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

14. Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru. Sprzedający zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący, a jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, to sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

15. Brak odstąpienia od umowy:
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który
został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie
sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu
umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od
wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej
naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania
konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub
konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu
samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub
kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

16. Gwarancje
przepisy prawne: Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, a jeżeli jej nie ma a producent udziela gwarancji to gwarancję stanowi dowód zakupu.
Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy.Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Klientowi od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową są uprawnieniami od siebie niezależnymi.

17. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

18. Inne ważne informacje od sprzedającego znajdują się w zakładkach: Firma, Płatności i wysyłka, Gwarancja, Reklamacje i zwroty, Polityka prywatności, Kontakt
   
REGULAMIN obowiązujący do 25.12.2014r.

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowejpod adresem: www.altustools.pl umożliwia  dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu.

2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT 23% -są cenami brutto.

3. Do każdego zakupu dołączamy paragon, a na życzenie klienta fakturę VAT.

4. Przed zakupem towaru należy sprawdzić jego dostępność (informacja ta znajduje się na stronie sprzedawanego towaru). W przypadku, gdy stan magazynowy jest pusty prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny w celu ustalenia terminu dostawy.

5. Każde zamówienie będziemy potwierdzać telefonicznie lub e- mailem w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia.

6. Wysyłka towaru wyłącznie kurierem DPD, DHL, OPEK - wpłata na konto - PKO BP 76 1020 3958 0000 9802 0147 4592 lub za pobraniem - płatne przy odbiorze towaru.

7. Sklep internetowy w przypadku braku towaru lub z innego powodu niezależnego od sprzedawcy ma prawo anulować zamówieniei powiadomić o tym klienta w przeciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia.

8. Okres realizacji zamówienia do 7 dni, zamówienia realizowane są na terenie POLSKI.

9. Po otrzymaniu towaru prosimy o wystawienie opinii o naszym sklepie.

10. Obowiązkiem kupującego jest sprawdzenie zawartości przesyłki w obecnościkuriera w momencie doręczenia przesyłki (sprawdzić czy nie ma uszkodzenia towaru).W przypadku usterki należy od razu w obecności kuriera spisać protokół szkodowy(formularz posiada kurier). Uszkodzenia stwierdzone po odjeździe kuriera nie będą rozpatrywane i nie mają prawa do roszczeń i reklamacji.

11.Wyrażam zgodę na przekazanie mojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Sklep  www.elektronarzedzia24.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., moich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie www.altustools.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).”

Wysyłka

 

Formy płatności

Przelew bankowy na konto:

PKO Bank Polski

84 1020 3958 0000 9302 0227 7465

 

Płacę z PayU

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl